Dendrologie

původní řecké slovo

DENDROLOGIE – dendron = strom, logie = nauka

 

Krátce o oboru

Dendrologie je široký vědní obor zabývající se popisem rostlinných druhů a jejich odrůd (kultivarů). Dále zkoumá možnosti dřevin v ekosystému, jejich povahu a účelovost. Tento obor vznikal počátkem 19. století.

Rozdělujeme ji na:

  • lesnická (také jinak dřevařská)
  • sadovnická (okrasné dřeviny)
  • ovocnářská (ovocné dřeviny)
  • meliorační (využitelnost dřevin k zlepšování životní prostředí)
  • arboristika (péče o stromy)

Nabídka služeb DENDROLOGA

Zhodnocení kvalitativních vlastností stromů i keřů na úrovni znaleckého posudku, odborného vyjádření či dendrologického průzkumu s následným doporučením optimálních opatření spočívajících zejména v zajištění optimální provozní bezpečnosti a zlepšení prosperity řešených jedinců na daném stanovišti.

  • Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.,
  • tel.: 605 161 446,
  • mail: kunt@af.czu.cz,
  • datovka: sj4qxq